Skip to main content
Naujienos

Kovoje dėl sporto lažybų – naujas ginklas

By 2023-01-2210 gruodžio, 2023No Comments

„Būtina duomenų rinkimo platforma ir atsakingi pareigūnai, kurie galėtų bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis tiek valstybinėmis institucijomis, tiek verslo atstovais, siekiant užkardyti sutartų varžybų Lietuvos sporte galimybes“, – savo poziciją kuriant pagrindinę struktūrą kovai su manipuliacijomis sporto varžybose išsakė Atsakingo lošimų verslo asociacijos direktorius Algis Čaplikas.

Nuo šių metų kovai su manipuliacijomis Lietuvos sporte atsiranda koordinatorius – valstybė šią funkciją priskyrė Lietuvos antidopingo agentūrai.

Į asociaciją susibūrusios didžiausios šalies lošimo verslo bendrovės buvo pasiryžusios ir pačios kovoti su sukčiais sporte, tačiau pasirinktas Danijos ir Australijos modelis. Jau ne vienerius metus Lietuvoje vis dažniau į viešumą iškylančius sutartų rungtynių ar nešvarių lažybų faktų iki šiol iš esmės niekas rimčiau nenagrinėjo. O juolab ši sporto gėda beveik niekada nevirsdavo baudžiamąja atsakomybe – tik pagrūmojimu arba sporto federacijų švelniomis sankcijomis prasižengusiems sportininkams. Nė viena valstybės institucija irgi nekreipė deramo dėmesio į nemenkus pinigus nešančias apgaules Lietuvos sporte. Lošimų priežiūros tarnyba geranoriškai buvo skyrusi vieną darbuotoją, kuris, be kitų veiklų, kuravo ir sutartų varžybų prevenciją. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos naujai įkurtai Nacionalinei sporto agentūrai taip pat nebuvo numatyta imtis šios srities.

Dar neratifikavo konvencijos

Lietuva iki šiol nėra ratifikavusi Europos Tarybos 2014-aisiais priimtos Macolino konvencijos, kuri turėtų tapti veiksminga priemone tarptautiniu mastu kovojant su manipuliacijomis sporto varžybose ar galimai sutartais rezultatais. Konvencijos tikslų sąraše įvardytas efektyvus bendradarbiavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu tarp valstybių institucijų, sporto bei lažybų organizacijų, rizikos įvertinimas ir jos valdymas, informacijos keitimasis bei atsakomybės ir sankcijų numatymas.

„Lietuva prisijungs prie konvencijos tuomet, kai Seimas po Vyriausybės ar Lietuvos prezidento teikimo ją ratifikuos. Iš esmės tai formalumas, nes valstybė paskyrė instituciją, kuri imsis manipuliacijų sporte prevencijos. Būtent koordinatoriaus paskyrimas tampa siekiu įgyvendinti konvencijos nuostatas. Dabar kitos šalys turės aiškią nuostatą, su kuo reikia bendrauti tiriant sutartų varžybų faktus“, – tikino Lietuvos antidopingo agentūros patarėja Kornelija Tiesniesytė.

Siūlo sukčius vadinti sukčiais

Sprendžiant dėl valstybės požiūrio bei siekio kovoti su manipuliacijomis sporte, Atsakingo lošimų verslo asociacija Seimo Jaunimo ir sporto komitete siūlė verslo pagalba užkardyti sutartas varžybas ir bausti jų organizatorius bei dalyvius.

„Visi esame suaugę ir suprantame, ar yra Kalėdų senelis. Taip ir su statymais bei sutartomis varžybomis – juk negali kaimo komanda įveikti pasaulinių žvaigždžių 20:0. Jei taip įvyksta, suprantame, kad tokį įvykį atspėjęs žmogus nėra neva turintis įgūdžių, o paprasčiausias sukčius. Šį asmenį taip ir reikia vadinti bei imtis priemonių: uždaryti jo paskyrą, neišmokėti neteisėtai laimėtų pinigų. Stebint tokius atvejus galima nustatyti apgavikus ir juos eliminavus sukčių grandis dingtų. Lietuvos lažybų bendrovės pateikė būtent tokį siūlymą, kuris padėtų šalies sportui išlukštenti šį vėžį“, – kalbėjo asociacijos vadovas A. Čaplikas.

Atsakingo lošimų verslo asociacijos atstovų teigimu, lažybų bendrovių rankos kovai su sukčiais iš esmės yra surištos, nes net turint pagrįstų įtarimų dėl sutartų varžybų negalima vienašališkai nutraukti santykių su taip vadinamais lošėjais. Tokių pažeidimų netiria ir teisėsauga – neva verslo pretenzijos nėra įstatymiškai pagrįstos.

„Kai valstybė galiausiai prisiėmė atsakomybę kovoje su galimomis manipuliacijomis šalies sporte, tuomet lyg ir atkrito klausimas dėl privataus verslo pagalbos kovojant už švarų sportą. Kuriant šį modelį naudojamasi danų ir australų kovos su apgavystėmis sporte patirtimi. Ten taip pat visi manipuliacijų sporte tyrimai atiduoti nacionalinėms antidopingo agentūroms. Tačiau tai nereiškia, kad Lietuvos antidopingo agentūra turėtų į stalčių padėti verslo siūlymus. Toks bendradarbiavimas ir bendra kova su nešvariu sportu yra sveikintinas“, – kalbėjo Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komiteto pirmininkas Virgilijus Alekna.

Reikės tobulinti įstatymą

Siekiant sudaryti sąlygas Macolino konvencijos įgyvendinimui ir kovai su sutartomis varžybomis, pernai rugpjūčio 31 d. Seimo narys Andrius Kupčinskas įregistravo Baudžiamojo kodekso straipsnio pataisą įtvirtinti bausmes už manipuliacijas sporte. Kalbant apie siekius paveikti sporto varžybų baigtį siūloma formuluotė: „Sąžininga profesionalių sporto varžybų eiga ar rezultatas“. Tačiau teisininkai įžvelgia ir šio pakeitimo minusą. Mat net Lietuvos antidopingo agentūrai pateikus galimus įrodymus dėl manipuliacijos sporte, bylą tiriantis prokuroras nesugebės suformuluoti kaltinimo – nei Baudžiamajame kodekse, nei Sporto įstatyme nėra sąvokos „profesionalus“ ar „profesionalas“.

„Galimai teks peržiūrėti šį įstatymą ir jį lydinčius teisės aktus, kad ši formuluotė suteiktų kovos su manipuliacijomis sporte koordinatorei Lietuvos antidopingo agentūrai būtinus svertus. Klausimas spręsis pavasarį, tad koordinuosime darbus su Antidopingo agentūra, kad faktiškai susitepę piliečiai neišvengtų atsakomybės“, – kalbėjo Seimo narys A.- Kupčinskas.

Pradeda darbą Lietuvos antidopingo agentūra

Lietuvos antidopingo agentūra savo įstatus, kurie būtų pritaikyti naujos veiklos vykdymui, pradėjo keisti praėjusių metų lapkritį ir dabar jau jie registruoti su viena iš formuluočių: „Apsaugoti sportininkų teisę dalyvauti sporte be dopingo ir manipuliacijų sporto varžybomis, tokiu būdu skatinant sveikatingumą, teisingumą ir lygybę tarp sportininkų“. Kaip tikina Lietuvos antidopingo agentūros patarėja K. Tiesnesytė, kovą su sutartais rezultatais koordinuosianti institucija darbą pradės nuo švietimo bei vientisos pranešimų apie galimus pažeidimus sistemos kūrimo.

„Kalbamės ir su teisėsauga – ji iš esmės žino šią situaciją, turi profesionalių darbuotojų, kurie ir tirs galimus įstatymų pažeidimus, – sakė K. Tiesnesytė.

Taip pat įtvirtiname bendradarbiavimą su tarptautine sporto lažybų monitoringo organizacija GLMS – apsikeitimą informacija apie įtartinus sporto rezultatus: „Valstybės finansavimas šiai naujai Antiopingo agentūros veiklai jau numatytas. Dabar spręsis, kiek žmonių dirbs kovos su manipuliacijomis sporte skyriuje“, – aiškino K.Tiesnesytė.