Skip to main content

Prisijunkite prie Atsakingo lošimų verslo bendruomenės

Atstovaujame Lietuvos licencijuotos lošimų industrijos interesus bei rūpinamės jų tiesiogiai ar internetu teikiamų lošimo, laisvalaikio ir pramogų paslaugų vykdymo kokybe.

Kodėl verta tapti ALVA nariu?

Verslo tvarumas

Bendras sutarimas, kurio turi laikytis valstybė ir lošimų verslas, siekdami dviejų pagrindinių tikslų: užtikrinti tinkamas sąlygas vystytis atsakingam verslui ir kartu užkirsti kelią nelegaliai veiklai.

Skaidrumas

Visos nuostatos turi būti aiškiai apibrėžtos įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Reguliatorius ir verslą vykdančios bendrovės turi žinoti kokios sąlygos gauti licenciją, kokių tikslų siekiama atskiromis reguliavimo priemonėmis, kad galėtų atitinkamai planuoti, koreguoti ir tvarkyti savo investicijas.

Atvirumas

Turi būti sukurta tokia teisinė aplinka, kad operatorius labai gerai žinotų jos aspektus, ir kad legaliai veikiantis operatorius galėtų užtikrinti savo verslo tvarumą.

Sąžiningumas

Konkurencija turi būti sąžininga, nelegaliems verslams turi būti rodomas absoliutus nepakantumas. Atsakomybės dalis yra vartotojų sąmoningumas ir sąžiningas veiklos vykdymas. Nelegalūs lošimai Lietuvoje, kaip ir bet kurioje kitoje rinkoje, sukuria neigiamą poveikį: mažina skaidrumą, didina nemokumą, pažeidžia žaidėjų, įskaitant nepilnamečių, apsaugą. Nelegalūs lošimai skatina nusikalstamas veikas, tokias kaip sukčiavimas, mokesčių slėpimas, pinigų plovimas ir pan.

Atsakingas požiūris

Lošimą laikome pramoga ir pateikiame jį kaip pramogą. Suprantame, kad yra galimybė atsirasti priklausomybei nuo azartinių lošimų, taigi savo veikla skatiname tik sveiką azartą. Atsakingumą suprantame ir kaip nustatytų teisinių reikalavimų vykdymą bei bendradarbiavimą su valstybinės lošimų politikos formuotojais ir reguliatoriais. Tik tokį požiūrį puoselėjantis verslas turi ateitį.

Mūsų nariai

ALVA nariai savo veiklą plėtoja sąžiningai, skaidriai ir atsakingai, laikosi visų veikloje taikomų galiojančių teisės aktų ir aukštų verslo etikos standartų. ALVA nariai yra pasitvirtinę Etikos kodeksą, kuris padeda siekti svarbiausių asociacijos tikslų.

„ALVA nariai siekė ir siekia formuoti Lietuvoje atsakingą lošimų verslo sektorių, kuris veikia remdamasis skaidrumu ir tvarumu. Sėkmė,  siekiant šio tikslo, priklauso nuo verslo įmonių,  nuo valstybės reguliacinės politikos bei  rinką prižiūrinčių institucijų. ALVA  sieks, kad lošimų rinkos reguliavimas taptų efektyvesnis ir geriau atitiktų valstybės, vartotojų bei rinkos dalyvių interesus. Asociacijos nariai taip pat yra pasiruošę aktyviai prisidėti, jog sektoriaus socialinės rizikos, ypač generuojamos nelegaliai veikiančios jo dalies, būtų sėkmingai valdomos“

Mindaugas Ardišauskas

ALVA vadovas

„Mus vienija įsipareigojimas atsakingai plėtoti lošimų rinką, kurioje pirmenybė teikiama sąžiningumui, atskaitomybei ir socialinei atsakomybei. Mūsų tikslas – vystyti verslą laikantis aukščiausių standartų užtikrinančių žaidėjų gerovę, apsaugą, verslo tvarumą ir ilgaamžiškumą.“

Danius Gulbinas

UAB „Top Sport“ vadovas

„Priklausymas Atsakingo lošimų verslo asociacijai peržengia individualius verslo interesus: tai reiškia mūsų bendrą požiūrį į lošimų aplinką, kurioje svarbus ne tik pelningumas, bet ir etiškai pagrįsta veikla. Asociacijoje siekiame dalintis profesine patirtimi, teikti vertingas įžvalgas valstybinėms institucijoms, taip skatindami tvarios reguliavimo sistemos plėtrą.”

Danutis Baubonis

UAB „Novogaming Vilnius“ vadovas

„Mūsų narystė asociacijoje pabrėžia mūsų įsipareigojimą ekonominei ir teisinei lošimų industrijos gerovei. Kartu mes pasisakome už subalansuotą požiūrį – skaidrią politiką ir atsakingą verslo elgesį, derinant tikslus su ilgalaike verslo sėkme.“

Evaldas Inčikas

UAB „VSGA“ vadovas

„Kaip asociacijos nariai palaikome subalansuotą požiūrį į lošimų sektoriaus politiką, skatinančią ne draudimus, o atsakingą lošimą. Teikdami savo įžvalgas ir duomenis, norime aktyviai prisidėti prie tvarių reguliavimo modelių kūrimo, kurie kurtų tvarią lošimų rinkos ekosistemą.“

Justinas Šliažas

UAB „Amber Gaming“ vadovas

„Buvimas asociacijoje suteikia galimybę bendradarbiauti su lošimų rinkos lyderiais. Prisidedame savo žiniomis, konsultuojame suinteresuotas šalis dėl taisyklių, kurios gali padėti išlaikyti pusiausvyrą tarp industrijos augimo ir visuomenės gerovės. Kartu pasisakome už atsakingą ir legalų lošimą, kuris yra kertinis mūsų industrijos sėkmės garantas.“

Andrius Gabnys

UAB „TV žaidimai“ įgaliotas asmuo