Skip to main content

ALVA iniciatyvos

Siekiame užtikrinti novatorišką ir atsakingą lošimų verslo industriją, pagrįstą skaidrumu ir tvarumu. Asociacija suteikia reguliavimo institucijoms ir įstatymų leidėjams informaciją azartinių lošimų verslo klausimais, palaiko ryšius ir mezga konstruktyvų dialogą su nacionalinės politikos formuotojais bei suinteresuotosiomis šalimis. ALVA sprendžia su azartinių lošimų veikla susijusius klausimus ir skatina socialinį bei ekonominį dialogą.

ALVA Deklaracijos

Asociacijos parengtos deklaracijos yra dokumentai, skirti perteikti jos narių nuomonę įvairiomis lošimų industrijai svarbiomis temomis.

Europos Komisijos rekomendacijos (2014 m.) dėl internetinių lošimų paslaugų vartotojų bei lošėjų apsaugos ir nepilnamečių dalyvavimo lošimuose prevencijos principų. Skaityti čia.

ALVA Siūlymai

Teikdama ekspertų nuomonę apie būsimų LR teisės aktų taikymo sritį, ALVA siekia užtikrinti, kad LR azartinių lošimų politikos formuotojai, spręsdami su industrija susijusius klausimus ir iššūkius, atsižvelgtų į ALVA narių nuomonę.

ALVA Tyrimai

Šioje rubrikoje skelbiami ALVA inicijuoti tyrimai.

2023 m. pabaigoje ALVA ir „Spinter tyrimai“ atlikto gyventojų sociologinį tyrimą dėl nelegalaus lošimo masto lošiant azartinius lošimus internete, kurį visuomenei pristatė 2024 m. sausio 9 d. spaudos konferencijoje.

Tyrimas parodė, kad nelegalių svetainių rinkos dydis Lietuvoje siekia 25 proc. Beveik ketvirtadalis lošėjų lankosi Lietuvoje neregistruotose lošimų svetainėse, o net 69 proc. apklaustųjų pripažino turėję žaidimo patirtį lošiant nelegaliose svetainėse. Tyrimas taip pat atskleidė, kad tik trečdalis apklaustųjų geba teisingai identifikuoti legalias svetaines.

Plačiau susipažinti su tyrimu galite čia: Tyrimas dėl nelegalaus lošimo masto_Spinter

Informacija apie nelegalaus lošimų mastą ir žalą valstybei čia: Nelegalių lošimų tyrimo ir žalos pristatymas_ALVA