Skip to main content

ALVA nariai

Asociacijos nariais gali būti bet kokios teisinės formos juridiniai asmenys ar organizacijos, pripažįstančios bei atitinkančios ALVA įstatus ir savanoriškai pareiškusios norą įstoti į asociaciją.

ALVA vienija tiek Lietuvos, tiek ir tarptautinio kapitalo įmones, lošimų versle dalyvaujančias daugybę metų. Narių valdomos įmonės organizuoja lažybas, internetinius lošimus, lošimus lošimo namuose (kazino) ir lošimo automatų salonuose, taip pat yra lošimų turinį kuriančios bendrovės.